Stratejik İletişim

Halkla ilişkiler hizmetleri bir bütündür. Kurumsal iletişim ve itibar yönetimi en önemli bölümüdür. Kamuoyunun kuruma yaklaşımının ve algısının iyi yönetilmesi gerekir. Kurumsal iletişim stratejisinin planlanması, uygulanması, ölçülmesi kurumun iş hedeflerine ulaşımının temel taşlarından biridir.

 

Kurum içi İletişim

Kurumun kurumsal iletişim stratejisine ve uygulama politikalarına uygun olarak; kuruluş ile işbirliği içinde kurum içi iletişim stratejileri oluşturulur. Kurum içi halkla ilişkiler, şirket içi iletişimi hedefler. Kurumsal iletişim hedeflerine uygun olarak; kurum çalışanlarının motivasyonlarının geliştirilmesi ve artırılmasına dönük projeler geliştirilir.

 

Kriz Yönetimi

Kriz, tüm işletme yönetimine olduğu kadar halkla ilişkiler faaliyetine de aynı oranda ihtiyaç duyulan bir ortamdır. KURULUŞ’un itibarını tehdit edebilecek krizlere yönelik olarak, kriz yönetimi planlaması yapılır ve strateji belirlenir. Kurumlar, anında gelişen kriz ortamında kendilerini çalışanlara, çevrelerine ve kamuoyuna doğru ifade etmek isteyeceklerdir. Ayrıca gerçekleşen krizlerin etkilerini yönetmeye odaklı çalışmalar yapılır.

 

Gündem Yönetimi

Gündem yönetimi, kuruluşların hedef kitlelerine mesajlarını ulaştırmanın en etkin yöntemlerinden biridir. Halkın odak noktası olan konular hakkında mesajların aktarılması iletişimin en etkili yollarından birisidir. Gündem yönetiminde, konuyla ilgili gelişmeler sürekli izlenir ve gündem oluşturulduktan sonra taraflar çalışmaya yönelir.

Ülkenin ekonomik ve sosyal gündemi ile bağlantılı olan konular, bunlardan etkilenebilen kuruluşlar açısından sürekli değerlendirilir. Bu konuların kuruluşlar açısından sürekli değerlendirilmesi, çok dikkatle planlanması ve gerçekleştirilmesi gerekir.

 

Medya İlişkileri

Halkla İlişkiler ve Medya İlişkileri çok önemli bir dengeyi gerektirir. Kurumlar ve bireyler medyanın ve halkın dikkatini çekmeyi ister, bazıları ise mütevazı bir profil izlemeyi tercih eder. Bazen medyanın ilgisi kaçınılmaz olur. Bu sebeple medya iletişiminin iyi yönetilmesi, yöneticiler açısından zorunlu hale gelmiştir.

Medya ile ilişkiler oldukça hassas ve sorumluluk isteyen bir görevdir. Medya iletişiminin sürekliliği için evrensel  iletişim tekniklerini kullanarak müşterinin değerlerini medyaya en doğru şekilde anlatmak ve en doğru medya organı ile mesajın hedefline ulaşmasını sağlamak gerekir. İletişim hedefleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda medya iletişimi stratejileri oluşturulur.

 

Sivil Toplum Örgütleri

Toksü ve Chase, sivil toplum örgütlerinin halkla ilişkiler faaliyetlerini yönetmekte uzmandır. Bu tür organizasyonlar ekonominin belirgin ve önemli bir kısmını temsil ettikleri için kamunun ilgisini çekmektedirler. Hizmet sektöründe halkla ilişkiler faaliyetleri farklı boyutlar kazanır ve yönetiminde farklılıklar ister. Bu nedenle de, sivil toplum örgütlerinin hizmet alanlarına uygun olarak stratejiler geliştirilir ve uygulanır.

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk, kuruluşların topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıkları faaliyetlerdir. Kurumsal sosyal sorumluluk; markanın itibarına, bilinirliğine ve algısına doğrudan etki eder. KURULUŞ’un hedef kitleleri ile sosyal paylaşımlarını güçlendirmesi, topluma sürdürülebilir katkı sağlaması için özgün ve sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hazırlanır ve yönetilir.

 

Dijital İletişim

Kişi ve kurumların iletişimde oluşan dijital devinim, hızlı ve fonksiyonel çözümlerle birçok kalıplaşmış standardı değiştirdi ve farklı bir boyut getirdi. Dijital iletişim, iletişim stratejisinin bir parçası olarak planlanır ve çalışmalar gerçekleştirilir.

Gelişimi sürekli takip eden T&C Halkla İlişkiler’in yönetimindeki projeler www.otoalsat.com  www.cometoturkey.com www.visitingistanbul.com www.halklailiskiler.com bu vizyonun örnekleridir.

 

Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal medya, birebir iletişimi içermesi nedeniyle, iletişimin bütün alanlarında kişiler ve kurumlar için profesyonelce yönetilmesi gereken kanalları içeriyor. Sosyal medya yönetiminin iletişim bakış açısıyla ve profesyonelce yürütülmesi ise kurumların en doğru kararı olur.

 

Kurumsal Yayın

Kurum yayınları; kurum içine ve kurum dışına kendilerini en iyi şekilde tanıtabilecekleri araçlar olup, kuruluşlar yayınlar aracılığı ile kendi faaliyetlerini ve çalışmalarını aktarırken, aynı zamanda da hedef kitleleri ile iletişimi canlı tutarlar.

T&C, kuruluşların periyodik ve periyodik olmayan basılı ve dijital yayınlarının projelendirilmesi, editoryal içerik hazırlığı ve yayını konusunda uzmandır.