Geleceğin Liderleri için
Stratejik İletişim ve Paydaş İlişki Yönetimi

Liderlerin ve Yöneticilerin başarısındaki önemli bir etken, Stratejik İletişim ile Kurum İçi Paydaşları ve Kurum Dışı Paydaşları, farklılıklarına ve özelliklerine göre yönetebilme becerisidir.

Hedefimiz

Bireysel ve Kurumsal Bazda ve Paydaşları Nezdinde;
İLETİŞİMİ VE İTİBARI GÜÇLÜ BİR LİDER
ve
LİDERİN YÖNETİMİNDE, İTİBARI YÜKSEK GELECEĞİN KURULUŞU
Bu hedefe ulaşabilmek için, yönetim bilimi olan İLETİŞİM alanında Liderin bildiklerini yenilemek ve yeni bilgileri paylaşmak.

Yöneticiye / Lidere Özel İçerik

Yöneticiye/Lidere Özel Danışmanlık

Hedef Kitlesi
Liderler
CEO’lar
Yönetim Kurulu Üyeleri
Genel Müdürler
Direktörler
Genel Müdür Yardımcıları
Üst Düzey Yöneticileri
Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticileri
Yeni Nesil Yöneticiler
Aile Şirketi Üyeleri
Siyasi Parti Temsilcileri
Kentleri Yönetenler
Yönetim Kademesinde Görev Alanlar
Gelecek Hedefini Belirleyenler