1e1
Liderle / Yöneticiyle Çalışıyoruz

Fügen Toksü  
Lider İletişimi ve Paydaş İlişkileri Danışmanı
www.fugentoksu.com
www.toksuvechase.com

Bireysel ve Kurumsal İtibar Bileşenleri Kapsamında
Liderin Yönetim Performansını Geliştiriyoruz

Hedefimiz; Bireysel ve Kurumsal bazda ve Paydaşları nezdinde;
İTİBARI GÜÇLÜ LİDERLERİN ve İTİBARI YÜKSEK GELECEĞİN KURULUŞLARININ sayısını artırmak.

Liderlerin ve Yöneticilerin, İtibar, Kriz, Paydaş İlişkileri, Sürdürülebilirlik kavramlarına stratejik yaklaşımları, yetkinlikleri ve sergileyecekleri performans, Kuruluşların başarısında ve geleceğinde büyük önem taşıyor.

Yönetim fonksiyonunun çok önemli bir parçası olan İtibar Yönetimi, Kriz Yönetimi ve Kriz İletişim Yönetimi, Lider İletişimi ve Paydaş İlişkileri Yönetimi alanında, Liderin ve Yöneticilerin bildiklerini, yeni bilgilerle güncelliyoruz. Yönetim fonksiyonunun iyileştirilmesini hedefliyoruz.

Programın Hedef Kitlesi
Liderler
CEO’lar
Yönetim Kurulu Üyeleri
Aile Şirketi Üyeleri
Girişimciler
Belediye Başkanları
Oda ve Dernek Başkanları
Siyasi Parti Temsilcileri
Kamu Yöneticileri
Kentleri Yönetenler
Genel Müdürler
Direktörler
Genel Müdür Yardımcıları
Üst Düzey Yöneticiler
Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticileri
Yeni Nesil Yöneticiler
Gelecek Hedefini Belirleyenler
Farklılaşmak İsteyenler

İletişim Yönetimi
Lider İletişimi ve Kurum Sözcülüğü
İtibar ve Yönetimi
Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi Yönetimi
Paydaşlarla İlişkiler
Kamu İlişkileri ve Lobi
Protokol Kuralları
Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişki Yönetimi
Sürdürülebilir Kalkınma Yönetimi
Kurumsal İletişim
İyi Marka Hedefi
Bilgi Güncellemesi ve Yeni Bilgilerin Paylaşımı
Soru ve Cevaplar
Stratejik İletişim Yol Haritası Oluşturma ve Uygulamaya Yön Verme

İletişim
fugen@toksuvechase.com
fugen@fugentoksu.com