İtibar, bir yönetim anlayışıdır, yönetimin vizyonudur. Liderlerin en önemli sorumluluğu, itibarın yönetimidir. Kurumun stratejik yönetim anlayışı içinde yer alan ve tüm paydaşlarını kapsayan bir yapı, kurum için değer yaratacaktır.