Hibrid Liderin Yeni Rolü
Maddi Olmayan Varlıkların Yönetimi

Liderlerin, yönetim performanslarını güçlendirmeleri için, iletişim disiplinlerinin önemini, işlevini, değerini daha iyi anlamaları gerekir.

Bugün pozisyonu ve iş alanı ne olursa olsun her lider, maddi olmayan varlıkların yönetimini çalışmalarına nasıl yansıttığı, çalışanlarıyla nasıl bütünleştirdiği, kuruma kattığı değer ve toplumda yaratacağı etki ile kariyerini ve başarısını güçlendirecek.

Yeni yönetim sistemlerinin çok tartışıldığı iş dünyasında, bir yönetim bilimi olan İletişim çok daha fazla önem kazandı. Yöneticilerin ve kurumların başarı değerlendirme kriterlerinde, “Maddi Olmayan Varlıklar” Finansal Varlıklardan daha fazla konuşulmaya başladı. Her yönetici, maddi olmayan varlıkların yönetiminde göstereceği beceri, toplumda yaratacağı etki ve kuruma katacağı değer ile iş dünyasında izlenecek.

Liderlerin ve Yöneticilerin, sadece iletişim becerilerini geliştirmek yerine, iletişim disiplinlerinin kurumlar için önemini, işlevini ve değerini anlamaları, yönetim stratejilerinde iletişimden en yüksek performansla yararlanabilmeleri önemli bir ihtiyaç hale geldi. Hibrid Liderlerin, kişisel kariyerlerinin geleceği için de iletişim bilgilerini zenginleştirmeleri öncelikler arasına girdi.

Hepimizin hedefi, Bireysel ve Kurumsal olarak, İç ve Dış Paydaşlar nezdinde, sürdürülebilir etkiyi oluşturabilmek, kalıcı itibarı sağlamak ve toplum karşısında değer yaratabilmek.