Krizler, kurumların ve yöneticilerin itibarlarına doğrudan etki eder. Bu nedenle de çok önemsenmelidir.
Kriz Yönetimi, bir yönetim fonksiyonu olup, ciddiyetle hazırlanan stratejik çalışmadır.
Kriz İletişimi Yönetimi ise uzmanlığı gerektirir.